Стимулираните служители – по-мотивирани и по-успешни​

Днес всеки бизнес се осъществява във все по-конкурентна среда. Вече не е достатъчно да се продават само добри стоки или да се предоставят качествени услуги. От голямо значение е и качественият персонал, защото мотивацията на служителите играе важна роля за успеха на фирмата или компанията.

Защо трябва да се стимулират служителите?

За всеки, който ръководи бизнес, е ясно, че стимулирането ще направи по-ефективна работата на вече мотивираните служители. Стимулите са необходими за тях, за да:

– си създадат усещане за ангажираност и значимост;

– изпълнят съвестно и стриктно поставените задачи;

– работят по-ефективно;

– останат да работят по-дълго в съответната организация.

Какви начини за стимулиране има?

Общи способи за стимулиране на всички служители не съществуват. Ако всеки ръководител познава добре подчинените си, може да бъде сигурен, че избраните от него средства за стимулиране ще бъдат достатъчно ефективни.

Нематериални стимули:

– Кариерно развитие.

Възможността за издигане в служебната йерархия е от огромно значение за всеки. Участието в различни проекти, семинари, курсове и др. са действия, насочени към бъдещето на фирмата.

– Осигуряване на туристически пакети и абонамент за прояви, които служителят харесва.

– Запазено място на паркинга.

– Обяди или банкети.

– Публични похвали за безспорни заслуги на срещи за отчитане на резултати.

– Предоставяне на повече дни за отпуск.

– Оказване на съдействие за разрешаване на личен проблем.

– Осигуряване на ваучери за използване в множество обекти.

Този вид поощрения може да се комбинира с отлични условия на труд и заплащане.

Материални стимули:

– Повишаване на заплатата.

– Премии и бонуси.

– Допълнителни проценти.

– Специални проекти.

– Спестовни планове.

Спасяват ли от демотивация стимулите?

Множество проучвания показват, че голям процент от мотивацията на служителите зависи от действията и поведението на техните ръководители. Каквито и колкото стимулиращи средства да използват, те могат да демотивират своите служители, ако не се освободят от следните навици:

– Създаване на недомислени, често глупави правила за присъствие, почивка, работно време и др.

– Липса на оценка по достойнство на труда.

– Назначаване и повишаване на грешните хора.

– Третиране на всички по един и същ начин.

– Толериране на лошото представяне.

– Неспазване на обещанията.

– Апатия към служителите.

– Постоянни заплахи от наказания.

Добрият ръководител трябва да може да определи мотивационния профил на служителите си – желание за развитие, изискване към заплащане, работно време, атмосфера – и да го надгражда. Само по този начин ще успее да стимулира най-силните страни на подчинените си, за да вършат работата си ефективно.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.