Добрата реклама като комуникация и послание​

По своята същност рекламата е вид комуникация, която трябва да представи на потенциалния потребител аргументи в полза на вашия продукт.

Кои функции на рекламата са важни?

– Информационна – запознава предварително потенциалния кръг от купувачи с нова за дадения пазар стока или услуга.

– Стимулираща – създава нови потребности, което разширява покупките.

– Напомняща – поддържа осведомеността на потребителите и по този начин и търсенето.

– Въздействаща – формира предпочитание към марката, изтъква предимствата й.

– Социална – чрез въздействието, което оказва върху общественото мнение, може да бъде използвана за някои социални задачи – например за популяризиране на социално-значими идеи като кампанията „Българската Коледа”.

– Икономическа – чрез разпространение на сведения за условията и местата за продажби, за цените и характеристиките на дадените стоки и услуги, стимулира продажбите и има пряко въздействие върху финансовите резултати.

Какви видове реклами има?

Съществуват много критерии, на основата на които се различават видовете реклами:

1.Според участниците в реализирането на рекламата: индивидуална, групова, институционна, колективна стокова реклама.

2.Според канала за реализация: електронна, печатна, външна, транспортна, директна, бизнес реклама и др.

3.Според жизнения цикъл на продукта: въвеждаща, поддържаща и напомняща.

4.Според насочеността на рекламата или нейното приложение: политическа, социална, стопанска.

Кои са рекламните цели?

Целта на всяка реклама е да бъде икономически ефективна, за да достигне до възможно по-широка публика и да привлича нови клиенти.

Цели на макроравнище:

– да стимулира цикличното развитие на икономиката;

– да противодейства на неблагоприятните тенденции в цикличното развитие.

Цели на микроравнище:

– да помогне за преборване на фирмата с конкурентите;

– да съдейства за съкращаване на разходите при обръщенията чрез ускоряване на оборота на капитала.

Как да направите добра реклама?

Колкото и чудесен да е продуктът на компанията или фирмата ви, ако не се рекламира, никой няма да знае за това.

Следните основни съвети може да са ви от полза:

1.Преследвайте вашата целева аудитория, не създавайте общи реклами.

2.Изтъквайте предимството си пред конкурентите, като акцентирате върху силните си страни.

3.Създайте свое отличаващо се изображение.

4.Не спестявайте пари от реклама.

5.Избирайте правилните места за реклама, като се съобразите с предхождащите изследвания за интересите на вашата аудитория.

6.Съобразявайте бюджета си със сезонните нужди на клиентите си.

7.Намерете своя пазар, не е възможно да стигнете до всички.

8.Тествайте рекламата си.

9.Следете ефективността на рекламата си.

Добрата реклама трябва да привлича вниманието на потребителя, да го подтиква към размисъл и предприемане на някакви желани действия. Рекламното послание трябва да съдържа и доказателства за надеждността и ефективността на продукта, за неговите добри качества и конкурентноспособност. И не на последно място – няма добра реклама без добър маркетинг.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.